V-land

Produkter i världens bästa land

Vad räknas som elinstallationsarbete?

Om man ska förklara elinstallationsarbete på ett förenklat vis, så är det allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget. Sedan räknas även att fast ansluta och koppla loss elektrisk utrustning till elinstallationsarbete.

Man brukar säga att elinstallationsarbete är arbete som avser att:

Vem får utföra elinstallationsarbete?

Om en person ska utföra elinstallationsarbete yrkesmässigt, så måste denna person ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som man får utföra för företagets räkning.

Det är alltså inte ett måste att ha en auktorisation som elinstallatör för att yrkesmässigt arbeta med elinstallationer.

Om personen har en auktorisation som elinstallatör kan denna utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en funktion som måste finnas i alla elinstallationsföretag. En auktoriserad elinstallatör får även utföra elinstallationsarbete privat. Det så länge auktorisationen omfattar det arbete som utförs och arbetet inte sker yrkesmässigt.

En auktoriserad elektriker får göra elinstallation i Uppsala eller andra orter.

Vad får privatpersoner göra med el?

Detta får du göra själv:

19 Jan 2022