V-land

Produkter i världens bästa land

Varför ska man gå i samtalsterapi?

Att gå i samtalsterapi, det kan vara bra för en mängd olika saker. Denna form av terapi är inte bara för den som inte mår bra, utan det kan även vara att man vill utveckla sig själv som människa.

Samtalsterapi passar för dig som vill ha stöd i att hantera en kris. Du kanske vill ta dig ur ett dåligt mående, eller förändra ett destruktivt beteende. Det kan även vara bra om det är så att du vill förbättra dina relationer eller om det är så att du vill öka ditt självvärde. 

Samtalsterapi är även bra för att ge dig själv möjligheten att utvecklas som människa, för att fiunna din inre kraft, och att öka din självkännedom för att finna meningsfullhet i livet.

Terapi genom samtal

Det som ugör större delen av samtalsterapin är just själva samtalet, men det kan även förekomma olika varianter av övningar som kan vara en bra hjälp det med. Det kan då handla om fysisk eller mental avslappning. Det kan även vara gestaltövningar, relationella övningar, mindfulness övningar eller vägledda visualiseringar och meditationer

Samtalsterapin utgår alltid från dig och de behov du har. Bland annat tas din bakgrund, din nuvarande situation samt din framtid i beaktning. Det för att skapa en terapi som leder till det mål du har.

Att boka in samtalsterapi är helt enkelt att investera i dig själv. Så det är inte fel att göra det, om du känner att du har behov av det. 

31 Aug 2022