V-land

Produkter i världens bästa land

Vad innebär en inkomstförsäkring?

När du jobbar som du ska, så får du lön och allt är bra med det. Men om det skulle vara så att du blir av med jobbet, så kan det bli tufft med ekonomin. Förvisso finns A-kassan, om du är medlem där, men de ger dig bara 80% av lönen med maximalt ca 20.000kr brutto. Är det så att du haft lön över det så kommer du inte att få 80 % av den lönen från din A-kassa. Det är där en inkomstförsäkring kommer in i bilden. Det är en  försäkring som ger kompletterande ersättning, utöver A-kassans ersättning, vid arbetslöshet. Klicka här för att jämföra olika alternativ. 

Krav för att få en inkomstförsäkring?

Det finns vissa krav som man måste uppfylla för att få teckna en inkomstförsäkring. Dels måste du vara tillsvidareanställd, eller deltidsanställd, men då jobba ett visst antal timmar per vecka, samt att du även måste omfattas av LAS. Utöver det så måste du vara bosatt i Sverige samt vara medlem i en A-kassa samt rätt till pengar från A-kassa. En del vill heller inte att du ska vara öven en viss ålder. 

Vad skiljer de olika försäkringarna åt?

Det finns ju flera olika försäkringar att välja mellan, det är därmed bra att jämföra dem mot varandra. Det som kan skilja sig är karenstid, kvalificeringstid, ersättningsbelopp, möjlighet till tilläggsförsäkring samt ersättningsdagar. Så se till att jämföra vad som finns just nu och välj den som passar dig bäst. 

25 Mar 2020