V-land

Produkter i världens bästa land

Utbildning av personal stärker både ledarskap och gruppen

I vanliga fall tittar vi närmare på olika produkter. Idag vill vi däremot lyfta det som är skillnaden mellan ett företag som lyckas och ett som har problem att växa. I många fall handlar dessa bekymmer om dåligt ledarskap, som per automatik leder till sämre effektivitet hos gruppen. Utveckling av grupp och ledare är ett koncept som används inom militären, läs mer här om detta, som visat sig vara mycket lyckat. Man bygger upp ett starkt och trovärdigt ledarskap som i sin tur gör att arbetsgruppen blir fungerande och även växer med sin uppgift. Kan man applicera detta på ett företag? - Ja. 

Ledarskapsutbildning för framtidens ledare

Det finns enledarskapsutbildning i Stockholm som heter Inner Growth. Den är uppbyggd utifrån många års forskning på hjärnans funktion, mindfulness och emotionell intelligens. Genom att träna upp den mänskliga förmågan hos din personal som har en ledarroll får du tillgång till bra ledare som kan fungera även i de mest stressiga situationer, och inte bara en chef som pekar med hela handen. En bra ledare som kan hantera både sin inre miljö, i kombination med den yttre miljön, kommer att bli ledare som de anställda gärna följer. Det är ett smart drag att utbilda samtliga ledare inom företaget. Det kommer att ge en bättre miljö på arbetet, de anställda kommer att öka sin effektivitet och ditt företag kommer då att få en bra lönsamhet. En annan stor fördel man ser hos företag med ett bra ledarskap är att personalomsättning minskar radikalt. 

2 Mar 2019