V-land

Produkter i världens bästa land

Produkter och tjänster som tar Sverige framåt

Vi vill med denna blogg föra fram företag som har produkter och tjänster som Sveriges befolkning kan ha nytta av. En sida vi vill promota, är Smartstudies.se. Här kan barn som går i grundskola och i gymnasiet få hjälp med ämnen som de har lite svårare för eller som de vill höja sina betyg i. SmartStudies är alltså läxhjälp där barnen får hjälp av en egen coach, och en studieplan som följer barnens behov och mål. Bland annat kan barnen få hjälp med matematik, studieteknik och motivation som SmartStudies är experter på, men även andra ämnen som ges i skolan. Väl anpassade studieplaner och att lära sig hur man studerar på bästa sätt genom studieteknik ger både motivation och självförtroende till barnen.

 

Hur fungerar SmartStudies?

Läxhjälp fungerar på följande vis:

Läxhjälp och studiehjälp ger även rätt till RUT-avdrag. Läs mer om vad som gäller hos Skatteverket.

 

SmartStudies i hela Sverige

SmartStudies finns i hela Sverige och du hittar dem i många städer. Om du besöker deras hemsida kan du se vad det är för ämnen de undervisar i, samt vart de finns. Du kan även kontakta dem för att få en personlig vägledning med hur barnens studier och läxhjälp ska se ut.

20 May 2015