V-land

Produkter i världens bästa land

När du har behov av att göra riskanalyser

Genom att göra en riskanalys så bedömer du sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser och du kan förebygga dem innan de uppstår. Riskanalys är ett sätt att systematiskt använda dig av information som är tillgänglig för att beräkna och beskriva risker med ett visst givet system.

Ladda ner en app med riskanalys

21st Century Mobile har skapat en app, som underlättar arbetet med att göra en riskanalys. Läs mer om denna app på riskanalys.tips.

21st Century Mobile

Teamet på 21st Century Mobile kan med sin app riskanalys ge dig:

Hur appen fungerar

 21st Century Mobiles app fungerar på följande vis:

20 nov 2015